ตำราเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Textbook of emergency medicine

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167299372
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒน์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 1166 หน้า, 21 cm. (750 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WB105 ต227
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน--ภาวะฉุกเฉิน
ตำราเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Textbook of emergency medicine

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • กานดิษฏ์ ประยงค์รัตน์, บรรณาธิการ
 • ดุจเดือน สีละมาด, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006894 - ยืมได้
2 7006895 - ยืมได้
3 7006896 - ยืมได้
4 7006897 - ยืมได้
5 7006898 - ยืมได้
6 7008292 - ยืมได้
7 7008293 7 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปวีณา ยศสุรินทร์
8 7008294 - ยืมได้
9 7008295 - ยืมได้
10 7008296 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 1