การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 = Fundamentals of nursing I

 • สถานะ: (0/12) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167741147
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 180 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY101 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 = Fundamentals of nursing I

สุมาลี โพธิ์ทอง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • แน่งน้อย สมเจริญ, บรรณาธิการ
 • อภิสรา จังพานิช, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014376 - ยืมได้
2 7014377 - ยืมได้
3 7016700 - ยืมได้
4 7016701 - ยืมได้
5 7016702 - ยืมได้
6 7016703 - ยืมได้
7 7016704 - ยืมได้
8 7016705 - ยืมได้
9 7016706 - ยืมได้
10 7016707 - ยืมได้
11 7016708 - ยืมได้
12 7016709 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0