คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162104565
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-31
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ปัญญาชน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 183 หน้า, 21 cm. (155 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB535 ป173ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
แพทย์แผนโบราณ การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง การนวด การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020881 - ยืมได้
2 7020882 - ยืมได้
3 7020883 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0