คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740562238
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-14
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 130 หน้า, 0 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WG205 ค246
 • Tags (หัวเรื่อง):
การช่วยชีวิต--โรคหัวใจ - - คู่มือ
คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7005387 - ยืมได้
2 7005388 - ยืมได้
3 7005389 - ยืมได้
4 7005390 - ยืมได้
5 7005391 - ยืมได้
6 7005392 - ยืมได้
7 7005393 - ยืมได้
8 7005394 - ยืมได้
9 7005395 - ยืมได้
10 7005396 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0