กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9749993705
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-11
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 15
 • สำนักพิมพ์: สามลดา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 304 หน้า, 29 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: QS4 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015191 - ยืมได้
2 7015192 - ยืมได้
3 7015193 - ยืมได้
4 7015194 - ยืมได้
5 7015195 - ยืมได้
6 7015196 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0