การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและสังคม

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161108021
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 140 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WM55 ธ15ก
การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและสังคม

ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์, และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • พัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
 • ชาดา ประจง
 • อรวรรณ ดวงจันทร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008959 - ยืมได้
2 7008960 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0