การดูแลต่อเนื่องหัวใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164130630
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วัฒนาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 108 หน้า, 23 cm. (130 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WQ160 อ256ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ การฝากครรภ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015484 - ยืมได้
2 7015485 - ยืมได้
3 7015486 - ยืมได้
4 7015487 - ยืมได้
5 7015488 - ยืมได้
6 7015489 - ยืมได้
7 7015490 - ยืมได้
8 7015491 - ยืมได้
9 7015492 - ยืมได้
10 7015493 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0