การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167829586
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-27
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 256 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY101 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

นิตยา สมบัติแก้ว, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • เดือนทิพย์ เขษมฌอภาส, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015725 - ยืมได้
2 7015726 - ยืมได้
3 7015727 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0