คู่มือสำหรับผู้อบรม การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161102128
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แผนงานการพัมนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษา
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 326 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WM274 ค241
 • Tags (หัวเรื่อง):
การเสพติดสุรา--การเสพติดสุรา - - การบำบัด
คู่มือสำหรับผู้อบรม การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011554 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0