การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Systems thinking : teaching application

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974041695
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: สมุทรปราการ
 • ลักษณทางกายภาพ: 104 หน้า, 0 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: BF441 ม617ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กิจกรรมการเรียนการสอน--ความคิดและการคิด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008928 - ยืมได้
2 7008929 - ยืมได้
3 7008930 - ยืมได้
4 7016116 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0