โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ที่ทำงานในสำนักงาน : จากงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163946461
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-03
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 333 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WE100 ป171ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคเกิดจากอาชีพ กล้ามเนื้อและโครงกระดูก ระบบ
โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ที่ทำงานในสำนักงาน : จากงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติ

ประวิตร เจนวรรธนะกุล

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์. ภาควิชากายภาพบำบัด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016131 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0