อักษรส่อสาร

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167930077
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิปัญญาประทีป
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 339 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: BQ4195 ช26อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ธรรมเทศนา
อักษรส่อสาร

ชยสาโร ภิกขุ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มูลนิธิปัญญาประทีป
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016151 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0