แนวการศึกษาชุดวิชา สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ หน่วยที่ 1-8

 • สถานะ: (1/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161601119
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: HA29.5.T5 ส241น เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ -- วิจัย -- แบบฝึกหัด สถิติ -- แบบฝึกหัด
แนวการศึกษาชุดวิชา สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016385 - ยืมได้
2 7016386 - ยืมได้
3 7016387 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
4 7016388 - ยืมได้
5 7016389 - ยืมได้
6 7016390 - ยืมได้
7 7016391 - ยืมได้
8 7016392 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1