แนวการศึกษาชุดวิชา แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 1-15

 • สถานะ: (2/2) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786165056960
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: BF637 ส241น
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแนะแนว -- แบบฝึกหัด การให้คำปรึกษา -- แง่จิตวิทยา -- แบบฝึกหัด
แนวการศึกษาชุดวิชา แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 1-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016411 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
2 7016412 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เกศราภรณ์ ชูพันธ์
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 2