ตำราคลอดก่อนกำหนด Preterm labour

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741113217
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรา - ศิริราช สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WQ330 ส225ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
การคลอดก่อนกำหนด--ทารกคลอดก่อนกำหนด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007087 - ยืมได้
2 7007088 - ยืมได้
3 7007089 - ยืมได้
4 7007090 - ยืมได้
5 7007091 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0