กายวิภาคศาสตร์และนิติวิทยากระดูกของกระดูกแกนกลาง (Anatomy and forensic osteology of the axial skeleton)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164295186
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 110 หน้า, 29 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QS18 อ163ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์ กระดูก โครงกระดูก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016489 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0