กุมารเวชศาสตร์เขตเมือง = Pediatrics in metropolis

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167741260
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-21
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 302 หน้า, 26 cm. (600 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ก241
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์เขตเมือง = Pediatrics in metropolis

พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016643 20 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
2 7016644 - ยืมได้
3 7016645 - ยืมได้
4 7016646 - ยืมได้
5 7016647 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1