Manual of Medical Diagnosis

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786115510290
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-01-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 350 หน้า, 21 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WB141 ภ221M
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวินิจฉัยโรค--การวินิจฉัยแยกโรค
Manual of Medical Diagnosis

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006655 - ยืมได้
2 7006656 - ยืมได้
3 7006657 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0