กฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742915742
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 132 หน้า, 26 cm. (80 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ด226ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กฎหมาย - - ระเบียบข้อบังคับของพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012509 - ยืมได้
2 7012510 - ยืมได้
3 7012511 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0