เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน : คู่มือการฝึกอบรม = Community disaster tools : hangbook for training

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169232933
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 215 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: GB5011.81.T5 ก286ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภัยธรรมชาติ -- ไทย ภัยพิบัติ -- การจัดการ -- ไทย ภัยพิบัติ -- ไทย
เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน : คู่มือการฝึกอบรม = Community disaster tools : hangbook for training

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017316 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0