การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741102365
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: วิทยพัฒน์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 243 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: LC: LB1028 ส87ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กิจกรรมการเรียนการสอน -- วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017322 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0