กฎหมายสำหรับพยาบาล

 • สถานะ: (1/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162792168
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-08-19
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ส282ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล -- กฎหมายและข้อบังคับ--จรรยาบรรณพยาบาล--จริยศาสตร์
กฎหมายสำหรับพยาบาล

แสงทอง ธีระทองคำ

ผู้แต่งร่วม

 • ไสว นรสาร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011634 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข
2 7011635 - ยืมได้
3 7011636 - ยืมได้
4 7011637 - ยืมได้
5 7011638 - ยืมได้
6 7013053 - ยืมได้
7 7013054 - ยืมได้
8 7013055 - ยืมได้
9 7013056 - ยืมได้
10 7013057 - ยืมได้
11 7013058 - ยืมได้
12 7013059 - ยืมได้
13 7013060 - ยืมได้
14 7013061 - ยืมได้
15 7013062 - ยืมได้
16 7013063 - ยืมได้
17 7013064 - ยืมได้
18 7013065 - ยืมได้
19 7013066 - ยืมได้
20 7013067 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 1