การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 83 หน้า, 28 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: WK850 พ252ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
เบาหวาน -- โภชนบำบัด--เบาหวาน -- การรักษาด้วยธรรมชาติ
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013290 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0