จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616283073
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 592 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: DS570.3.ภ7 จ149 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470
จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011271 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0