การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742991579
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 147 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WB320 ว212ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
คนพิการ - - บริการส่งเสริมสุขภาพ--คนพิการ - - สุขภาพและอนามัย--การส่งเสริมสุขภาพ
การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

วัชรา ริ้วไพบูลย์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012101 - ยืมได้
2 7013312 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0