เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 233 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ข171อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลบุคคล -- การศึกษาและการสอน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013394 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0