กระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน = Krabi horizon

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744583024
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานจังหวัดกระบี่
 • เมืองที่พิมพ์: กระบี่
 • ลักษณทางกายภาพ: 156 หน้า, 25 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: DS589 ก173ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระบี่ -- ประวัติศาสตร์ กระบี่ -- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว กระบี่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
กระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน = Krabi horizon

กลิ่น คงเหมือนเพชร, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013543 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0