เบาหวาน รู้ทันป้องกันได้

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789748130552
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-03
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อิมเมจิมีเดีย
 • เมืองที่พิมพ์: อิมเมจิมีเดีย
 • ลักษณทางกายภาพ: 127 หน้า, 21 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: WK810 พ215บ
 • Tags (หัวเรื่อง):
เบาหวาน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011361 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0