บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744016331
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 189 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QV350 ณ213บ
 • Tags (หัวเรื่อง):
แบคทีเรีย การติดเชื้อ - - การรักษาด้วยยา - - การพยาบาล--สารต้านแบคทีเรีย - - การรักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011364 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0