ดูแลตับ เทคนิคการป้องกันและรักษาโรคไวรัสตับทุกชนิด

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167098784
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Feel good Publishing
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 208 หน้า, 21 cm. (155 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WC536 ย241ด
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไวรัสตับอักเสบ - - การป้องกันและการควบคุม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011391 - ยืมได้
2 7011392 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0