กฏหมาย : การประกอบวิชาชีพการพยาบาล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มงคลการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 205 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY32 น234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ--จรรยาบรรณพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011426 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0