การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • เมืองที่พิมพ์: ลำปาง
 • ลักษณทางกายภาพ: 102 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QY25 ก213ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011427 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0