การรักษาด้วยไฟฟ้าทฤษฎีและการปฏิบัติ Electroconvulsive therapy (ECT) theory and practice

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974466499
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 236 หน้า, 0 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WM412 ธ237ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การรักษาด้วยไฟฟ้า
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010267 - ยืมได้
2 7010268 - ยืมได้
3 7010269 - ยืมได้
4 7010270 - ยืมได้
5 7010271 - ยืมได้
6 7010272 - ยืมได้
7 7010273 - ยืมได้
8 7010274 - ยืมได้
9 7010275 - ยืมได้
10 7010276 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0