ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740326700
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 145 หน้า, 21 cm. (130 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: Q180 อ221ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัย--นักวิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011465 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0