การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง Nursing care of acute and chronically III infants

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616305004
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บริษัทออเรนจ์ มีเดีย จำกัด
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 394 หน้า, 0 cm. (380 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY159 บ248ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008888 - ยืมได้
2 7008889 - ยืมได้
3 7008890 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0