ออฟฟิศซินโดม กลเม็ดเด็ดพิชิตโรควัยทำงาน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165290258
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อรินทร์สุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 132 หน้า, 21 cm. (139 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA440 ฉ214อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคเกิดจากอาชีพ - - การป้องกันและควบคุม--กายบริหาร--ความเจ็บปวด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011468 - ยืมได้
2 7011469 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0