บันทึกของแผ่นดิน ๒ ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161100568
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • เมืองที่พิมพ์: ปราจีนบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 131 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QV766 ส241บ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
พืชสมุนไพร - - การใช้รักษา--ยาสมุนไพร--พืชเป็นยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011475 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0