การฆ่าตัวตายการรักษาและการป้องกัน suicide management and prevention

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974111240
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 288 หน้า, 0 cm. (650 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WM165 ม221
 • Tags (หัวเรื่อง):
การฆ่าตัวตาย--การฆ่าตัวตาย - - การรักษา--การฆ่าตัวตาย - - การป้องกันและควบคุม
การฆ่าตัวตายการรักษาและการป้องกัน suicide management and prevention

มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009760 - ยืมได้
2 7009761 - ยืมได้
3 7009762 - ยืมได้
4 7009763 - ยืมได้
5 7009764 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0