คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740322764
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 10
 • สำนักพิมพ์: เรือนแก้วการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 374 หน้า, 21 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: LB2369 บ243ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การเขียนทางวิชาการ--รายงานทางวิชาการ--การเขียนรายงาน
คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011496 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0