เรียนรู้และเข้าใจ "ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167287225
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาพพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 112 หน้า, 21 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WC515 ร275
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 --ไข้หวัดนก--ไข้หวัดใหญ่
เรียนรู้และเข้าใจ "ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"

ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011501 - ยืมได้
2 7011502 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0