สำรวจรอยโรค บุกเบิกฐานข้อมูลความป่วยไข้ที่ไม่เคยปรากฎใน "โรงหมอ"

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161104627
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 81 หน้า, 19 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA525 ป172ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารและการวางแผนงานสาธารณสุข - - ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011505 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0