การวิจัยเบื้องต้น

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167068329
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 8
 • สำนักพิมพ์: สุวีริยาสาส์น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 219 หน้า, 0 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: Q180 บ243ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010048 - ยืมได้
2 7010049 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0