การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน : แนวคิดและการปฏิบัติ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740326489
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 253 หน้า, 0 cm. (185 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ณ17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ -- คำศัพท์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010050 - ยืมได้
2 7010051 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0