สุขภาพคนไทย 2553 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741112630
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 126 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA100
 • Tags (หัวเรื่อง):
สาธารณสุข -- ไทย -- สถิติ--สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010090 - ยืมได้
2 7010091 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0