คู่มือ การใช้ยา Warfarin สำหรับเภสัชกร ประสบการณ์ของสถาบันโรคทรวงอก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744226037
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 142 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: QV193 ค241
 • Tags (หัวเรื่อง):
วาร์ฟาริน - - การใช้รักษา - - คู่มือ--สารกันเลือดเป็นลิ่ม - - การใช้รักษา - - คู่มือ
คู่มือ การใช้ยา Warfarin สำหรับเภสัชกร ประสบการณ์ของสถาบันโรคทรวงอก

พรรณี ศรีบุญชื่อ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011553 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0