รู้จักประชาคมอาเซียน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165002042
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สถาพรบุ๊คส์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 215 หน้า, 0 cm. (170 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: DS520.A873 ว234ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
อาเซียน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010119 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0