การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169030720
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พลัฏฐกรการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 131 หน้า, 21 cm. (100 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: QA276 ธ237ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวิเคราะห์ความแปรปรวน--คณิตศาสตร์สถิติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011584 - ยืมได้
2 7011585 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0