ก้าวแรก

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161102593
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 120 หน้า, 19 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA540.JT3 ก172
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ - - นโยบายของรัฐ - - การประเมิน--นโยบายสาธารณสุข - - ไทย
ก้าวแรก

กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยี

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011617 - ยืมได้
2 7011618 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0