เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยครอบครัว Family health หน่วยที่ 1-7

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746117297
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 16
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 493 หน้า, 29 cm. (231 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA308 ส241อ เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
อนามัยครอบครัว
เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยครอบครัว Family health หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011714 - ยืมได้
2 7011715 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0