จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974672522
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 368 หน้า, 0 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WM420 ท235จ
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตบำบัด--Psychotherapy
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010338 - ยืมได้
2 7010339 - ยืมได้
3 7010340 - ยืมได้
4 7010341 - ยืมได้
5 7010342 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0